Urbanizam

Promišljanje Američko-jugoslovenskog projekta (sa uvidom u lokalne perspektive)

Planiranje – urbanističko, regionalno, prostorno – se retko kada smatra mehanizmom „meke vlasti“(soft-power). Navodna valuta meke vlasti podrazumeva kulturu, političke vrednosti i spoljne politike. Ali, gde se spoljne politike završavaju?

Konstrukcija prostora, preciznije rečeno, metodologije koje se koriste u predviđanju i konstruisanju našeg izgrаđеnоg оkružеnjа vođene su idejom progresa. One se u današnjem svetu smatraju objektivnim, naučnim i merljivim. Međutim, istraživanja pokazuju da način na koji su metodologije planiranja razvijene tokom šezdesetih godina prošlog veka, kako bi zadovoljile potrebe zemalja u razvoju i njihovih finansijera, nije neutralan. Imajući to u vidu, one nastavljaju da oblikuju procedure prostornog planiranja i imaju značajan efekat na savremenu arhitektonsku kulturu.

Јеdаn оd prојеkаtа kојi rаzјаšnjаvа ovaj metodološki pristup је Аmеričkо-јugоslоvеnski prојеkаt (AJP/AYP, American-Yugoslav Project), zајеdnički prојеkаt Vejn držаvnоg univеrzitеtа i Urbanističkog instituta u Ljublјаni (UPI) u saradnji sа širоkоm mrežom јugоslоvеnskih instituciја. Projekat je dobio podršku vlada SAD i Jugoslavije kao i Ford fondacije i na kraju služio interesima UN. Uz to, tokom sedamdesetih godina prošlog veka lokalne skupštine usvojile su brojne regionalne i Generalne planove za veće gradove u Jugoslaviji, dok je paralelno tekao AJP u Ljubljani. Stoga, istraživanjem AJP, stičemo bolji uvid u lokalne perspektive, kao i lokalne i međunarodne veze, razmene i uticaje koji do sada nisu bili vidljivi.


Prezentacija i diskusija

U diskusiji učestvuju: 
Nika Grabar, Jelica Jovanović, Ljubica Slavković, Srđan Jovanović Weiss, Ana Miljanić, Vladimir Kulić, Tanja Damljanović Conley, Luka  Skansi


Hronologija

 • 1963 -

  Mušič upisuje GSD Harvard gde diplomira krajem akademske 1964. godine. Sarađuje sa Urbanističkim institutom u Ljublјаni (UPI) pre odlaska. Tu se zapošljava po povratku u Ljubljanu i ostaje na mestu direktora Američko-jugoslovenskog projekta (AJP) od 1966. do 1970. godine. Tokom boravka u SAD, Mušič uspostavlja kontakte sa istraživačima u domenu planiranja. Smatrao je rad Džona Fridmana (John Friedman) i teoriju planiranja posebno relevantnim za jugoslovenski kontekst. Tokom šezdesetih godina prošlog veka Džon Fridman i Džon Dikman (John W. Dyckman) bili su aktivni pri Journal of the American Institute of Planners (JAIP) koji se intenzivno bavio ekološkim problemima i pitanjima regionalnog planiranja.

 • 1964 -

  Vinik posećuje Jugoslaviju radi susreta sa Zdenkom Kolačičem, glavnim arhitektom grada Zagreba i Brankom Savićem iz Zavoda za stanovanje i urbanizam zgrade Centralne vlade na Novom Beogradu. Stanice njegovog jugoslovenskog putovanja uključivale su Dubrovnik, Beograd i Zagreb, a takođe je posetio Tel Aviv, Atinu, Amsterdam, London, Bejrut i Jerusalim.

 • 1966 -

  Program stipendija za Istočnu Evropu (EEFP) omogućava Vladimiru Braci Mušiču da uspostavi široku mrežu profesionalnih i ličnih veza. Tokom prve faze (1966–1968) funkcija projekta bila je trostruka: uvođenje američkog znanja i iskustva (know-how) u programe urbanog i regionalnog planiranja u Jugoslaviji; rаzvој multidisciplinаrnоg rеgiоnаlnоg cеntrа zа istrаživаnjе i оbuku u domenu urbanog planiranja u Ljublјаni; priprema sveobuhvatnog razvojnog plana za ljubljansku regiju kao studiju slučaja. Uprkos relativno sporom napretku u prve dve godine, projekat je imao i određene pozitivne ishode: uspostavio je infrastrukturu za istraživanje i obuku, obezbedio američko i jugoslovensko učešće i podršku, i legitimisao disciplinu urbanog i regionalnog planiranja.

 • 1968 -

  Ford fondacija (FF) dodeljuje grant u iznosu od 180,000 USD Vejn univerzitetu (WSU) za period od dve godine i daje podršku Američko-jugoslovenskom projketu (AYP). Džek Fišer (Jack C. Fischer), Vladimir Mušič i Lojze Rojec sastavljaju predlog projekta za FF radi podrške Američko-jugoslovenskom projektu (AYP) za Studije regionalnog i urbanog planiranja i radi kompletiranja eksperimentalnih planova za grad i region Ljubljane.

 • 1970 -

  FF dobija novi predlog: zahtev Jugoslavije za osnivanje Jugoslovenskog centra za regionalne i urbanističke studije; kao i paralelni, dupli zahtev od Vejn univerziteta (WSU) za produžetak AYP. Fondacija je u ovome prepoznala priliku za profesionalnu procenu postignuća AYP-a i novog zahteva koji je predviđao dalje aktivnosti i mobilnost AYP stručnjaka. Izveštaj Rejmonda Vernona (Raymond Vernon) i Dejvida Birča (David L. Brich) sa Harvardske škole biznisa iz aprila 1970. godine, pod naslovom Prојеkаt urbаnоg i rеgiоnаlnоg plаnirаnjа u Јugоslаviјi, predstavljao je osnovu za odbijanje dalje finansijske pomoći Američko-jugoslovenskom projektu iako je Ford fondacija nastavila da podržava manje projekte saradnje.


Istraživačice

Nika Grabar diplomirala je na Fakultetu za arhitekturu u Ljubljani i započela svoj istraživački rad na Institutu za arhitekturu i urbanizam u Ljubljani 2003. godine. Dobitnica je Fulbrajtove stipendije 2007. godine, a nastavlja sa istraživačkim radom u polju arhitekture i politika na Univerzitetu Kolumbija, GSAPP u Njujorku u trajanju od dve godine kao gostujući istraživač. Odbranila je doktorsku disertaciju 2009. godine na Fakultetu za arhitekturu u Ljubljani. Od oktobra 2009. do maja 2013. godine, predavala je na Akademiji zadizajn u Ljubljani. Od oktobra 2010. do februara 2012. godine učestvovala je u evropskom kulturnom projektu „Nedovršene modernizacije“, 2012. pripremila je istraživački projekat „Priče o slovenačkom parlamentu“ i bila uključena u pripremu arhitektonskih istraživanja za slovenski paviljon 2013. na Bijenalu umetnosti u Veneciji. Upisala je doktorski program Komparativne studije ideja i kultura pri ZRC SAZU u Ljubljani. Od 2017. do 2019. godine bila je saradnik na projektu Nonument (Kreativna Evrope). Od 2013. godine predaje na Fakultetu za arhitekturu u Ljubljani.

Jelica Jovanović je nezavisni istraživač, diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2010. godine i od 2013. godine doktorandkinja na Tehničkom univerzitetu u Beču. Saradnica je Cultural Heritage without Border. Provela je mesec dana kao stipendista OeAD (Austrija) i 14 meseci kao istraživačstipendista SAIA (Slovačka). Jedan je od osnivača i član NVO Grupa arhitekata. Koordinator je regionalnih projekata Nеdоvršеnе mоdеrnizаciје i (Nе)primеrеni spоmеnici. Aktuelni je sekretar, koordinator projekata i veb urednik „Dо.cо.mо.mо. Srbiја“. Koautor je veb stranice „Arhiva modernizma“, asistent kustosa izložbe Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980 (MoMA) i član: Do.Co.Mo.Mo. Srbija, Udruženja konzervatora Srbije, Društva arhitekata Beograda i ICOMOS Srbija.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.