Početak?

Kako je sve počelo - prezentacija sa "pevanjem i pucanjem"

Paralelno sa uzdizanjem Amerike kao svetske sile, tekao je i proces amerikanizacije sveta. Ovaj proces uticao je na politiku, ekonomiju, tehnologiju, kulturu, ali i na mentalitet, običaje, ponašanje i sistem vrednosti društava i država na celoj planeti. Amerikanizacija se najčešće vezuje za uspon i širenje američke masovne kulture. Dvadesetih godina XX veka Amerika počinje intenzivniji „izvoz“ masovne kulture, kada Holivud izrasta u svetskog lidera u proizvodnji filmova, kada dolazi do razvoja džeza i radija, ali i do uspona robnih kuća i potrošačkog društva koje počinje da diktira svetski ritam. Ipak, koreni ovog procesa mogu se tražiti i ranije – od kraja Američkog građanskog rata, kada američka masovna kultura počinje da se globalno širi. U čemu leže ti „počeci amerikanizacije“, ako ih na taj način možemo mapirati? Kojim putevima, sredstvima i medijima oni prodiru u evropsku kulturu još u 19. veku? Odgovore na ova pitanja susretali smo još od najranijeg detinjstva, u svojim naivnim igrarijama kaubojaca i Indijanaca. Možda se tada nismo pitali odakle one dolaze, smatrajući ih uveliko delom naše sopstvene svakodnevice – ali upravo ove dečije igrarije nas upućuju na traganje za kontinutetom i prisustvom američke popularne kulture od samog kraja 19. veka pa sve do danas, 150 godina kasnije.


Prezentacija i diskusija

U diskusiji učestvuju:
Radina Vučetić, Vladimir Arsenijević, Pavle Levi, Ana Miljanić, Branislav Dimitrijević


Istraživačica

Radina Vučetić je vanredna profesorka i upravnica Centra za američke studije Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Objavila je knjige Coca-Cola Socialism. Americanization of Yugoslav Culture (2018),  Monopol na istinu. Partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka (2016), Koka-kola socijalizam. Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka (šest izdanja), Evropa na Kalemegdanu. „Cvijeta Zuzorić“ i kulturni život Beograda 1918-1941 (2003, 2018), Vreme kada je narod govorio: Odjeci i reagovanja u Politici, 1988-1991 (koautor sa Aljošom Mimicom, 2008), kao i brojne članke vezane za istoriju 20. veka. U fokusu njenog istraživanja su istorija Amerike, srpsko/jugoslovensko-američki odnosi, hladni rat, meka moć, kulturna i društvena istorija. Članica je uredništva Godišnjaka za društvenu istoriju, Izvršnog odbora Udruženja Fulbrajt i prijatelji i Saveta Muzeja Jugoslavije. Dobitnica je stipendija Imre Kertész Kolleg Jena, Robert Bosch Stiftung, DAAD, i U.S. Department of State’s Fellowship Study of the U.S. Institutes: U.S. Culture and Society (New York University).

Foto: Aleksandar Dimitrijević

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.