O projektu

Usponi i padovi, domašaji i promašaji... i sve ono što smo zaboravili

Usponi i padovi, domašaji i promašaji… i ono što smo zaboravili je pоziv zа istrаživаnjе (čitаnjе, glеdаnjе, slušаnjе) i učеšćе. Rеč је о intеrnеt prеzеntаciјi sеriје istrаživаnjа i оdаbrаnih mаtеriјаlа prаćеnih žustrim diskusiјаmа о pitаnjimа kulturnе rаzmеnе, sаrаdnjе i mеđusоbnih uticаја SАD i Јugоslаviје/Srbiје, održanim u periodu mај-јun 2020. godine. U centru pažnje je sеdаm rаzličitih disciplinа ili kulturnih pоlја krоz istоriјskе studiје slučаја u domenu filmа, sаvrеmеnе umеtnоsti, muzikе, urbаnizmа, pоzоrištа, pоеziје i stripа. Tome je pridodata i diskusiјa о prvim uticајima аmеričke pоpulаrnе kulturе u rеgiоnu i nа glоbаlnоm nivоu.

Usponi i padovi, domašaji i promašaji… i ono što smo zaboravili su osmišljeni tako da dopune već započet rad na političkim i kulturnim odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Jugoslavije, odnosno Republike Srbije, pružajući podršku empirijskim istraživanjima i oživljavanjem interesovanja kako za poznate tako i nove (tj. zaboravljene) priče koje su dokaz razmene i međusobnih umetničkih i kulturnih uticaja u vremenima uspona i padova zvanične saradnje. Kroz raznolike disciplinarne pristupe i diskusije sa pozvanim naučnicima i umetnicima, praktičarima i stručnjacima, unutar i izvan polja interesovanja, želimo da stvorimo zajednicu koja može dalje da razmišlja o američkim i jugoslovenskim/srpskim međukulturnim uticajima u kontekstu diplomatskih, kulturnih i ekonomskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije, takođe gledajući na neformalne mreže, andergraund pokrete i lične veze – stvarajući tako nove genealogije i priče o tim odnosima.

Usponi i padovi, domašaji i promašaji… i ono što smo zaboravili teži da postane platforma, ili, tačnije, odskočna daska dalje diskusije o razotkrivenim kontradikcijama, jer cilj nisu „ceremonijalni“ kulturni diskurs, već kritičko, višeslojno i interdisciplinarno istraživanje koje nudi više perspektiva. Istraživanje, ovde delimično predstavljeno, sastoji se od raznolikog dokumentarnog, arhivskog, umetničkog i performativnog materijala, tako organizovanog da bi se istakle fascinacije i antagonizmi, politika i diplomatija „odozgo“ i svakodnevni život „odozdo“. U drugoj fazi (2021) planiramo da prikažemo dokumentarne i umetničke intervencije razvijene tokom istraživanja, diskusija i saradnje sa zajednicom učesnika koje ovaj projekat okuplja.

Autori projekta, Branislav Dimitrijević, Ana Miljanić i Ljubica Slavković, žele da se zahvale svim predanim sagovornicima i učesnicima seminara na njihovom angažmanu tokom pandemije COVID-19. Zahvaljujemo se pozvanim istraživačima i voditeljima (po redu pojavljivanja): Gregu de Kjuru, Niki Grabar, Mileni Dragićević Šešić, Nataši Vučurović Đukić, Mariji Samardžić, Milošu Stošiću, Srđanu Kuzmanoviću, Dubravki Đurić i Radini Vučetić. Takođe, naša posebna zahvalnost ide sagovornicima: Pavlu Leviju, Jelici Jovanović, Proti Škart, Silviji Jestrović, Aleksandru Zografu, Zoranu Đukanoviću, Igoru Todoroviću Zgrou, Vladislavu Bajcu i Vladimiru Arsenijeviću.


Usponi i padovi, domašaji i promašaji… i ono što smo zaboravili

Autori projekta i kustosi: Ana Miljanić i Branislav Dimitrijević
Autorka projekta i rukovoditeljka: Ljubica Slavković
Produkcija: Centar za kulturnu dekontaminaciju, 2020 – 2021

Vizuelni identitet: Jelena Pejović
Programiranje: Andreja Sokolović

Projekat je podržan od strane Američke ambasade u Srbiji.

Rad Centra za kulturnu dekontaminaciju podržavaju: Fondacija za otvoreno društvo, Rockefeller Brothers Fund, Sigrid Rausing Trust i CCFD Terre Solidaire.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.