Na koji način je jedna neplanirana filmska projekcija u hotelskoj sobi inicirala kontakt između SAD i jugoslovenske filmske avangarde? Tokom ovog perioda šezdesetih godina prošlog veka, šta je planirano putem zvanične saradnje između SAD i Jugoslavije na projektu urbanog planiranja velikih razmera, podržanog od strane vlade država, univerziteta, organizacija i uključivanjem privatnih donatora? I gde leži dugoročno nasleđe projekta ovakvih razmera čak i kada je bio kratkog veka i prožet poteškoćama od samog starta? Sa druge strane, kako pamtimo transfer vrednosti, ideja i zajedničkog jezika putem priča koje nisu zabeležene nikakvim institucionalnim planovima ili arhivima? Kako dekodiramo svetove, istorije i identitete čitavih generacija, sakupljanim fotokopiranim zinovima i plakatima, presnimavanim muzičkim kasetama i pismima, dragocenim ličnim stvarima  hardkor pankera u Srbiji? Izvan već opštepoznatih primera saradnje, da li bi bilo moguće razmišljali o razmenama praćenjem studija slučaja pozorišnih gostovanja i festivala, usredsređivanjem pažnje na neprofitne i eksperimentalne pozorišne scene u SAD i Srbiji (Jugoslaviji)? ​​I da li se razmatranjem uticaja američkih pozorišnih akademskih studija može utvrditi kontinuitet uticaja tokom „amerikanizacije avangarde“ šezdesetih godina? Zapravo, šta se računa kao poduhvat „javne diplomatije“, gledano kroz značajnu retrospektivnu izložbu koju su ponudile i podržale američke institucije uticajne na polju savremene umetnosti? I koje bi veze i obaveze mogle objasniti trajni interes koji je omogućio neobično veliku aktivnost prevođenja i objavljivanja američke poezije, čak i u vreme slabljenja političkih, ekonomskih i kulturnih odnosa SAD i Srbije? Zašto je objavljivanje alternativnog stripa u samo sedam štampanih primeraka izazvalo tako snažne reakcije na njegovu (seksualizovanu) parodiju „najpoznatijeg miša na svetu“? I kako nas to vodi to rasprava oko njegove domaće verzije – „našeg sopstvenog miša“ koji se pojavio decenijama ranije kao reakcija na komercijalni uticaj američkog stripa? I na kraju, verovatno ste se igrali „kauboja i Indijanaca“, ali da li ste ikada razmišljali o recepciji tih uloga u našem kulturnom pamćenju i njihovim vezama sa počecima našeg  „susreta“ sa američkom popularnom kulturom?

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.