Kako je neplanirana filmska projekcija 1967. u hotelskoj sobi u Puli inicirala istorijski kontakt između američke i jugoslovenske filmske avangarde? Kojim improvizovanim putevima su ideje i vrednosti neformalne hardkor pank zajednice prodrle kroz embargo i prekid zvaničnih odnosa ovih dveju država? I gde se ukrštaju duboki tragovi kratkih susreta američkih i jugoslovenskih pozorišnih eksperimentalnih trupa? Neobično je velika aktivnost prevođenja i objavljivanja američke poezije još od 50. godina XX veka, koja ne jenjava ni u vreme slabljenja političkih, ekonomskih i kulturnih odnosa SAD i Srbije. Na kojim vezama ona počiva, i šta se njome transformiše? Istovremeno, u milionskim tiražima i sa prvim koracima još u 1930. godinama, strip se na području Srbije razvija pod američkim uticajem. Kojim složenim putevima distribucije, cirkulacije i recepcije underground radova, i to u vreme prekida bilateralnih odnosa, uticaji zapravo postaju razmene? Šta je uloga „javne diplomatije“, ako otkrivamo da retrospektivna izložba pionira savremene umetnosti počiva na upornosti ličnih inicijativa i uprkos reakciji institucija? I šta nosi „spoljna politika“ pri razmeni naučnih metoda, matematičkih dijagrama i merljivih podataka, kada se ukaže da na polju urbanističkog planiranja oni nisu nezavisni od ideoloških stanovišta i krupnih interesa? Na kraju, da li ste se ikada igrali „kaubojaca i Indijanaca“? Jer se možda baš u ovim dečjim igrarijama skrivaju počeci našeg „susreta“ s američkom popularnom kulturom, a time i odgovor na pitanje „kako je sve počelo?“.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.